top of page

KRAV TIL DEN SOM SKAL HOPPE TANDEM

           For å kunne hoppe tandem må man ha normal god helse.

  • Man kan ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Personer over 90 kg må individuelt vurderes av tandem instruktør før det gis tillatelse til å hoppe.  (Vekt inkluderer klær og sko som man hopper i)

  • Max høyde 182cm.

  • Aldersgrensen for å hoppe tandem er 18 år. Med skriftlig fullmakt fra begge​ foresatte, kan man hoppe når man har fylt 16 år. 

  • For tandemelever over 70 år skal legeattest fra fastlege fremlegges hvor det fremgår at eleven anses som skikket til å utføre hopp som tandemelev. Attesten kan ikke være eldre enn 3 måneder på hoppdagen.


Alle tandemelever må signere på følgende egenerklæring:
Jeg erklærer at jeg er fysisk normal og at jeg ikke lider av eller har vært under behandling for hjertefeil eller nyresykdom, langvarig sykdom som har gitt varige mén, diabetes mellitus, epilepsi, besvimelsesanfall eller kramper, nervøse lidelser, nyresykdom, høyt eller lavt blodtrykk. (Ved tvilstilfelle om medisinsk godkjennelse skal lege konsulteres og F/NLFs legeundersøkelsesskjema fylles ut). Jeg er kjent med risikoen som er knyttet til fallskjermhopping og jeg har gjort en selvstendig vurdering av og er klar over mitt eget vurderingsansvar i forhold til risikoen. Jeg har vurdert aktiviteten opp mot FHIs generelle smittevernråd til befolkningen."


Er du i tvil om du oppfyller kravene for tandemhopp, ber vi deg om å ta kontakt med oss.

bottom of page